Erasmus

ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE VERİLEN DERSLER

TKD 151 Türkçe İletişim Becerileri 1

Eğitimlerinin bir kısmını ülkemizde gerçekleştirecek olan ve dilimizi hiç bilmeyen Erasmus öğrencilerine, eğitim-öğretim yılı içinde, günlük hayatlarını devam ettirecek düzeyde Türkçe öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda, öğrencinin etrafındaki kişilerle basit düzeyde iletişim kurabilmesi, günlük ifadeleri anlayabilmesi, kendini ya da başkasını tanıtabilmesi, temel gereksinimlerini anlatabilmesi, bu gereksinimleriyle ilgili sorular sorabilmesi hedeflenmektedir.

TKD 152 Türkçe İletişim Becerileri II

Eğitimlerinin bir kısmını ülkemizde gerçekleştirecek olan ve dilimizi başlangıç düzeyinde bilen Erasmus öğrencilerine, eğitim-öğretim yılı içinde, daha ileri düzeyde Türkçe öğretmek hedeflenmektedir. Dersin sonunda, öğrencinin kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi, bildiği konularda düşüncelerini ifade edebilmesi, aile, okul, alış veriş vb. konularda çok kullanılan deyim ve cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla ilgili sorular sorabilmesi hedeflenmektedir.

hutomer@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Tel: +90 312 297 83 50 - 51 Faks: +90 312 297 71 80
04.09.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]