Türkçe Hazırlık Dersi

Ders Kodu ve Adı : TRK 110 Türkçe Hazırlık

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlar ile kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlara ve filoloji bölümlerine kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe Hazırlık eğitimi verilmektedir. Bir yabancı uyruklu öğrencinin Türkçe Hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi için, üniversiteye giriş sınavında A veya B düzeyinde Türkçe notu alması veya HÜDİL tarafından yapılan Türkçe Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavında en az C1 (65) notunu alması gerekmektedir. Dersler hafta içi yapılır. Hazırlık eğitiminde haftalık ders saati 20-26 saattir.

Öğretim Yöntemi: Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Dil öğretiminde var olan yöntem ve tekniklerden ihtiyaca uygun olanların seçilmesine dayalı bir öğretim yöntemi izlenmektedir.

Değerlendirme Yöntemi: Başlangıç düzeyinde, iki sömestre boyunca öğrenciler 6 ara-sınav, 8 kısa sınav uygulanır. Ara sınavlar dinleme-anlama, okuma-anlama, dikte, dilbilgisi ve yazılı anlatımdan oluşan 100 puanlık yazılı sınavlardır. Orta düzeyde 3 ara sınav ve 1 küçük sınav uygulanır.

Kaynaklar:
Can, K., 1991, Yabancılar için Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri, ODTÜ Yay., Ankara.
Çetin, M., 1999, Türkçe Öğren 1,2,3,4,5,6, Turkofoni Yay., İst.
Hengirmen, M., 1992, Türkçe Öğreniyoruz 1,2,3,4,5,6, Engin Yay., Ankara.
Karaman, N. N., 1997, Türkçe Öğrenelim, Filiz Kitabevi, İst.
Koç, N. 1987, Güzel Türkçeyi Öğreniyorum 1,2,3, İnkılâp Kitabevi, İst.
Sebüktekin, H., Yabancılar İçin Türkçe, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İst.
TÖMER, 2002, Yabancılar İçin Türkçe 1,2,3, Ankara Üniversitesi TÖMER Yay., Ankara.
Yıldırmalp, M., 1988, A Practical Course in Türkish (Yabancılara Pratik Türkçe Dersleri), Haşet Kitabevi, İst.
Zülfikar, H., 1980, Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi, Ankara Üniversitesi, Türkçe Kursu Yay., Ankara.
Özbay M., Temizyürek F., Türkçe Öğreniyoruz, Orhun 1,2,3. TİKA yay. Ankara.
Doğan O., Modern Turkish. Bora Yay. İst.

hutomer@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Tel: +90 312 297 83 50 - 51 Faks: +90 312 297 71 80
04.09.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]