Kurslar

Yabancılar İçin Türkçe Dil Kursları

Kurulduğu günden bu yana "daha iyiye, en ileriye" anlayışına bağlı olarak sürekli gelişen ve her yıl biraz daha büyüyen Hacettepe Üniversitesi bir bilim ve öğretim kurumu olarak Türkiye'nin köklü ve önde gelen üniversitelerinden biridir.

Bugün Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (H.Ü. TÖMER) adını taşıyan Merkezimiz, 1982 yılında üniversitemizde okumak isteyen yabancı öğrencilere Türkçe dersleri vermek amacıyla kurulan Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı'nın bir devamıdır. Merkez 2009 yılında Hacettepe Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜDİL) adıyla yeniden yapılandırılmış ve 2012 yılı başından itibaren de TÖMER adını almıştır.

Merkezimiz; Üniversitemizde öğrenim görecek olan yabancı öğrencilere, ERASMUS gibi çeşitli projeler kapsamında ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere ve Türkçe öğrenmek isteyen herkese eğitim vermektedir. Bunun yanında Üniversitemizde Türkçe servis dersleri de yine Merkezimiz tarafından verilmektedir.

Merkezimizce sunulan "Yabancılar için Türkçe" kurslarının amacı; öğrencilerimizin kendilerini Türkçede yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamanın yanında, alanlarıyla ilgili kaynakları takip edebilecek seviyede gerekli dil donanımını kazandırmaktır. Dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden Merkezimiz'de dil öğretimi kültürel etkinliklerle desteklenerek yürütülmektedir.

Barınma ve Yaşam Alanları:

Hacettepe TÖMER öğrencileri, Türkçe öğrenmek amacıyla sadece geçici bir süre için Üniversitemiz'de bulunuyor olsalar da kendilerine çıkarttığımız kimlik kartları ile üniversitemizin öğrencilerine sunduğu bütün imkânlardan yararlanırlar.Üniversitemizin Beytepe Kampüsü'nde bulunan kız ve erkek öğrenci yurtları ve evleri öğrencilerimize konforlu ve ekonomik barınma imkânları sunmaktadır.

Kampüste bulunan Üniversite yemekhanelerinde haftanın yedi günü diyetisyenler tarafından hazırlanan menülerle üç öğün dört çeşit yemek verilmektedir Ayrıca yine kampüs içerisinde yer alan öğrenci kantinleri, restoran ve kafeleri öğrencilerimize çeşitli beslenme olanakları sunmaktadır. Bunun yanında Beytepe Alışveriş Merkezi'nde de yeme, içme ve alışverişle ilgili farklı alternatifler sunulmaktadır. Bu alışveriş merkezi içerisinde bulunan performans salonunda dans, spor, tiyatro faaliyetleri ve film gösterimleri gerçekleştirilmektedir. Farklı alanlarla ilgili Türkçe ve yabancı dillerde basılı ve elektronik kaynakların yer aldığı Üniversite Kütüphanesi 24 saat açıktır. Ayrıca öğrencilerimiz danisma@hacettepe.edu.tr eposta adresi üzerinden kütüphane ile ilgili sorularına 24 saat cevap alabilirler. Kütüphanede bulunmayan yayınlar da TÜBESS adlı "Ulusal Belge Sağlama Ağı" ile yurt içi ve dışındaki kütüphanelerden öğrencilerimiz için temin edilebilmektedir.

Merkezimiz'de dil laboratuvarı olarak kullandığımız bir bilgisayar salonu bulunmaktadır. Ders harici saatlerde öğrencilerimiz burada ücretsiz olarak internet hizmetlerinden yararlanabilirler.

Tıp alanında şöhreti olan Üniversitemiz'in Beytepe Kampüsü'nde yer alan Öğrenci Sağlık Merkezi rektörlük binasının yanında yer almaktadır. Sağlık Merkezi'nde uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, psikologlar, hemşireler, fizyoterapistler medikal tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmektedirler.

Kurs Bilgileri:

Merkezin öğretim kadrosu Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde tecrübeli, Türk dili dalında yüksek lisans veya doktora yapmış, vasıflı elemanlardan oluşmaktadır.

Merkezimizde yabancılara Türkçe öğretimi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı uyarınca öğrencinin dile hâkimiyet derecesine göre 6 basamak (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) olarak düzenlenmiştir.

Yoğun kurslarda her bir basamağın süresi 1 ay, normal kurslarda ise 2 aydır. Kurslar sonunda verilen Hacettepe Üniversitesi onaylı sertifikalar dünyanın her yerinde geçerlidir.

KURS PROGRAMI

 

Yoğun Kurslar
Kurs Süresi: 4 hafta
Toplam Ders Saati: 100 ders saati

Normal Kurslar
Kurs Süresi: 8 hafta
Toplam Ders Saati: 116 ders saati

Basamak

Ders

Kültürel Etkinlik ve Geziler

Ders

Kültürel Etkinlik ve Geziler

 

Haftada 4 gün
(Pazartesi-Perşembe)

Haftada 1 gün
(Cuma)

Haftada 3
gün

İki haftada 1 gün

A1

20 Saat

5 Saat

12 Saat

5 Saat

A2

20 Saat

5 Saat

12 Saat

5 Saat

B1

20 Saat

5 Saat

12 Saat

5 Saat

B2

20 Saat

5 Saat

12 Saat

5 Saat

C1

20 Saat

5 Saat

12 Saat

5 Saat

C2

20 Saat

5 Saat

12 Saat

5 Saat

Kurs ücreti yoğun kurslar için 420 avro, normal kurslar için 490 avrodur. Bu meblağlar içerisinde barınma, yeme-içme ve sağlık sigortası masrafları yoktur. Bu masraflar öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.

Merkezin yeri:

Merkezimiz Üniversitenin Beytepe Kampüsü'ndeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile aynı binadadır. Beytepe Kampüsü, Ankara-Eskişehir karayolunun 14. km'sinde bulunmaktadır.
Kampüse Sıhhiye'den 230 numaralı belediye (EGO) otobüsü ve özel halk otobüsleriyle,
Kızılay Güvenpark'tan ise özel servislerle ulaşım sağlanmaktadır.

Başvuru Yeri:

HÜ TÖMER Beytepe Kampüsü
Bilgi İşlem Dairesi Üst Katı

Yıl İçi Türkçe Kursları

Hafta İçi Kursları

hutomer@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Tel: +90 312 297 83 50 - 51 Faks: +90 312 297 71 80
04.09.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]