Projeler
  • Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen "Türkçe Yeterlik Eğitimi" isimli projemizin ilk bölümü Üniversitemize yetiştirilmek üzere gönderilen Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamındaki lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. Belirli aralıklarla düzenlenecek Türkçe yeterlik programları ile bahse konu öğrencilerin dil bilgileri ile dil kullanım becerileri üst seviyeye taşınacaktır.
  • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ

    1982 yılından beri farklı birimlerce yalnızca Üniversitemize kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere verilen Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi derslerinin Ağustos 2009'da Merkezimizin kurulması ile yurt içinden ve yurt dışından ilgilenen kişi ve kurumlara da açık olacağını duyurmuştuk.

    Bu amaçla Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu statüsünde ülkemize gelen öğrencilerden bir grubun Türkiye Türkçesi eğitimlerini üstlenme isteğimiz kabul gördü. 2010-2011 Öğretim Yılında Moğolistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Ürdün'den konuk öğrencilerimiz vardı. 2011-2012 Öğretim Yılında da Tataristan, Ürdün, Gürcistan ve Yemen’den konuk öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıflarımızda Türkçe öğrenimlerini tamamlayıp yerleştirilecekleri üniversitelerde öğrenimlerini tamamlayacaklar.

  • ERASMUS YOĞUN DİL KURSLARI
hutomer@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Tel: +90 312 297 83 50 - 51 Faks: +90 312 297 71 80
04.09.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]